Здравейте. Търсим Handyman намиращ се в Лондон за работа по обекти.
Необходимо е работникът да притежава: CSCS карта, NINO, UTR, и разрешително за работа.
Местоработата се намира в район SE1, Лондон.
Заплащането е £16 на час.
8 часов работен ден от 8 am до 4 pm.
Работата започва в Понеделник.
Контакт за връзка:
{WhatsApp}+44 7846 425322