Jointeri za centralen London - Bond Street station. Raboti se sabota I nedely £120. I jointeri za Eastbourne nigh time ot 8pm-5am £200. 07846223290