Търсят се кофражисти и помощник кофражисти за различни обекти, включително и извън Лондон. Заплащането е по взаимно споразумение според опит, очаквания и др. CSCS карта. За информация, звънете на телефон 07931351238.