DanMar Systems Limited тарси Работник от Понеделник 2-ви юли 2018 г.
Работата е на не пълен работен ден, около 3-5 часа сутрин. Разнасиане и разпределяне на матеряли, за да са готови/подготвени за монтажистите. Заплащане седмично, £75 на ден преди такси.CSCS карта е задължителна. 077 8939 0107 Моля да се обаждат хора, които са серозни и отговарят на изискванията.