DanMar Systems Limited търси лейбър с валидна CSCS карта, дългосрочно към фирма. Работата е свързана с приемане на deliveries(доставки)на панели. Разтоварване на продукта до обозначеното място.В дните когато няма разтовране, ще има нужда от помощ за монтаж на дървени панели. Работата е чиста и с възможност на учене на занаят. В повечето дни от седмицата работния ден е до към 13:00 -14:00 на обяд, а понякога це приключва и по-рано. 077 8939 0107