DanMar Systems Limited търси лейбър с валидна CSCS карта
Работата е свързана с приемане на deliveries(доставки)на панели. Разтоварване на продукта до обозначеното място.В дните когато няма разтовaране, ще има нужда от помощ за монтаж на панели.
Работата е чиста и с Bъзможност на учене на занаят.
В повечето дни от седмицата работния ден е приключва към обяд.
Заплащане седмично, £80 на ден преди такси.CSCS карта е задължителна.
Моля да се обаждат хора, които са серозни и отговарят на изискванията
07789390107