Apex Resources търсим Labourers in Hackney E8 postcode and Wimbledon SW postcode.

Трябва да има green CSCS карта и пълно PPE.
За повече информация моля обадете се на Мариета на 07824863026 или на офис номера 01923200117.