Здравейте. Tърсим oпитен екип за еднократни почиствания в цял Лондон в дългосрочен план. Кандидатите трябва да имат пълно оборудване включващо и почистване на килими(carpet cleaning) както и техен транспорт(кола или ван). Също така те трябва да отговарят на следните изисквания: да са регистрирани като self employed или да имат Limited company, да са отговорни и надеждни и да владеят разговорен английски. Моля ви обадете се на 07747112946 между 9.00 и 17.00 за повече информация.