Warehouse operatives за нощни смени (от 00.00 до 08.30) директно към DPD, Енфийлд. Пощенски код EN4.
£13.60 на час, овертайм на завишена ставка.
Изисквания – NiN, bank account, share code, поне базов английски.
Димитър 07503670286